Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym IV Prabuckie Strofy.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (III kl.),  średnich i osoby dorosłe z terenu Miasta i Gminy Prabuty.
 2. Konkurs literacki dotyczy wierszy – ich tematyka jest dowolna.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech utworów.
 4. Prace konkursowe w formie drukowanej należy nadsyłać do Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu (82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 22) w terminie do 15 maja 2019r. Dodatkowo prace literackie powinny być dostarczone w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD) wraz ze zgłaszanymi utworami.
 5. Wiersze powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa (jeżeli uczęszcza do szkoły), szkoła, miejscowość.
 6. Ze względów organizacyjnych prosimy o:
  • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów
  • nadsyłanie wierszy każdego autora na osobnej stronie.
 7. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01 czerwca 2019r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach
  • uczniowie szkół podstawowych (IV-VIII kl.)
  • uczniowie szkól gimnazjalnych (III kl.)
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe
 10. Wiersz w kategorii specjalnej. Jeden z jurorów funduje w każdej kategorii specjalną nagrodę za wiersz o tematyce związanej z Miastem i Gminą Prabuty. Jeżeli uczestnik konkursu zdecyduje się na zgłoszenie wiersza o tej tematyce, powinien go opisać „wiersz w kategorii specjalnej“. Każdy z uczestników może w ramach maksymalnie trzech zgłoszonych utworów, zgłosić tylko jeden utwór w kategorii specjalnej.
 11. Organizator przewiduje przyznanie nagród za miejsca I-III w każdej kategorii.
 12. Komisję konkursową powołuje organizator (Prabuckie Centrum Kultury i Sportu).
 13. Wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Prabut 2019“. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
 14. Wyniki oraz nagrodzone utwory będą opublikowane na łamach „Gazety Prabuckiej“ oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora.

Wszelkich informacji na temat konkursu, udziela Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w Prabutach tel. 55 2782319

Zapraszamy!

Źródło: http://www.pckis.pl/4972-2/