Całkiem niedawno podpisane umowy na inwestycje w mieście już nabrały rozpędu.

Prace nad budową remizy trwają od zaledwie tygodnia, a już widać pierwsze efekty. Został zlikwidowany wał rozdzielający dwa boiska bitumiczne, wylane są ławy pod remizę oraz stopy betonowe pod halę garażową. Lada dzień mury remizy zaczną piąć się w górę. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wiosnę przyszłego roku.

Nieopodal remizy, przy ul. Ogrodowej 12, w ramach inwestycji wspólnej miasta i wspólnoty mieszkaniowej, ku rychłemu końcowi zmierza utwardzenie podwórka. Przy sprzyjającej aurze roboty zakończą się niebawem.

Trwają również zaawansowane prace przy remoncie toalet w Szkole Podstawowej nr 2. Zostały już wymienione wszystkie instalacje, położono nowe tynki. Prace powinny zakończyć się do końca września.

Ku końcowi zmierza również budowa kanalizacji burzowej przy ulicy Sportowej i tylko patrzeć jak na teren budowy wjedzie ciężki sprzęt i ul. Sportowa zacznie nabierać nowego, schludnego widoku. Prace przy modernizacji ul. Sportowej powinny zakończyć się do końca października tego roku.

Poniżej prezentujemy fotografie z prowadzonych prac.

Budowa remizy:

Utwardzenie podwórka ul. Ogrodowa 12:

Remont toalet w SP 2:

Przebudowa ul. Sportowej: