Informujemy, że w 2019 i 2020 roku Miasto i Gmina Prabuty udzielało właścicielom nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji do realizowanych przez nich zadań, związanych z demontażem, transportem i przekazaniem do składowania pokryć dachowych zawierających azbest.

O środki na realizację zadania Miasto i Gmina Prabuty wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – www.wfos.gdansk.pl  – w ramach ogłoszonego dla gmin konkursu: pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”

W ramach umowy dofinansowania nr WFOŚ/D/II-15.E/3910/2019/AZBEST-2019 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku usunięto wyroby zawierające azbest z 12 nieruchomości. Usunięto łącznie 38,640 ton odpadów zawierających azbest, tj. ok. 2859,29 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 20.431,80 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prabuty – edycja 2019”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości stanowiła 100 % kosztów kwalifikowanych i wyniosła: 20.431,80 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Prabuty na realizację zadania pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.