Miasto i Gmina Prabuty realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pólko w gminie Prabuty”.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 876 165 zł i jest współfinansowany  kwotą 370 000 zł w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach po spełnieniu zapisów umowy może być umorzona w 50 %.  W Pólku wybudujemy 1,7 km kanalizacji sanitarnej, 4 podłączenia do zbiorczego systemu odbioru ścieków i 1 oczyszczalnię ścieków komunalnych. Z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta 120 RLM. Planowane zakończenie budowy 14.11.2020 r.

Poniżej fotorelacja z budowy.