Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowania została informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców do lokali wyborczych w Mieście i Gminie Prabuty w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Informacja dostępna jest na stronie https://bip.prabuty.pl/art,5661,informacja-o-organizacji-bezplatnego-gminnego-przewozu-pasazerskiego-dla-wyborcow-ujetych-w-spisie-wyborcow-do-lokali-wyborczych