Starosta Kwidzyński oraz Marszałek Województwa Pomorskiego zapraszają na „Dzień Otwarty – Pomorskie bez smogu”, które odbędzie się 3 czerwca w godz. 10.00 – 13.00 w Kasynie Kultury przy ul. Józefa Piłsudskiego 6a w Kwidzynie (budynek dawnego kina Tęcza).
Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców powiatu zobligowanych uchwałami antysmogowymi do wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i ma na celu umożliwienie mieszkańcom spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, z ekspertami i doradcami energetycznymi oraz pracownikami instytucji oferujących wsparcie finansowe konieczne do zrealizowania inwestycji.
Program wydarzenia przewiduje m.in. krótkie prezentacje dotyczące uchwał antysmogowych – przyczyn i skutków ich uchwalenia oraz dostępnych programów oferujących mieszkańcom powiatu i jednostkom samorządu terytorialnego wsparcie finansowe w realizacji inwestycji, w tym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027, Pomorski Fundusz Antysmogowy, Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie.