15 października 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbyło się spotkanie celebrujące Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Burmistrz Marek Szulc odebrał ślubowanie czworga nauczycieli, którzy otrzymali w roku 2019 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wręczył nagrody wyróżniającym się w pracy zawodowej nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty. Uroczyste ślubowanie złożyli: Pani Marta Kill i Pani Ewelina Zakrzewska ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, Pani Wioleta Kossak – Mościcka ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach oraz Pan Marcin Krajnik ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie. W drugiej części uroczystości nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali następujący nauczyciele i dyrektorzy szkół:

Ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach: Pani Dyrektor Małgorzata Dudajek, Pani Marzena Brzezińska, Pani Bożena Skwirowska, Pani Edyta Landowska, Pani Izabela Król, Pani Izabela Pudlak, Pani Ewa Kosińska, Pani Dagmara Kobylińska, Pani Anna Bożek, Pani Anetta Mierzyńska oraz Pan Jan Bożek.

Ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie: Pani Dyrektor Agnieszka Suwińska, Pani Elżbieta Waszczuk oraz Pani Marta Kill.

Ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie: Pani Dyrektor Bożena Niewulis, Pani Elżbieta Ambryszewska oraz Pan Marcin Kłosiński.

Ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach: Pan Dyrektor Kazimierz Kowalczyk, Pani Grażyna Drozdowska-Kot oraz Pani Wioleta Kossak-Mościcka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili  przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach, Pan Włodzimierz Wiśniewski, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży Rady Miejskiej  w Prabutach, Pani Małgorzata Woch oraz Pani Beata Lewandowska Dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,,Miś Uszatek” w Prabutach. Uroczystość prowadziła Pani Pełnomocnik Palmira Trzcińska-Kowalska.