Zgodnie z podjętą uchwałą nr LI/332/2022 z dnia 25 maja 2022 r. Rady Miejskiej w Prabutach w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte w Prabutach, utworzonych przy udziale Miasta i Gminy Prabuty informujemy o rozpoczęciu dodatkowego naboru osób chętnych do zasiedlenia w budynku TBS.

Nabór będzie trwać od dnia 01.07.2022 r. do 12.08.2022 r. Wnioski wyłącznie w formie papierowej prosimy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Łąkowa 24) pok. nr 10. Dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy MGOPS pod nr tel. 55 261 71 16.

UWAGA!!!

Osoby, które złożyły wnioski w I naborze proszone są jedynie o dostarczenie:

– deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa za rok 2021 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

– informacji o posiadanej „Książeczce mieszkaniowej”.

Oznacza to, że osoby, które złożyły wnioski w I naborze nie składają nowych wniosków.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wynajem mieszkania TBS

Deklaracja o wysokości dochodów

Oświadczenie

Załącznik do UR LI-332-2022- regulamin

Umowa najmu – wzór

Wyliczona stawka kaucji

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto