Informujemy, że dobiega końca inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje”.

Zadanie inwestycyjne realizowane było jako operacja typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury technicznej obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowość Gilwa i Kołodzieje.

W ramach projektu przebudowujemy drogę o długości 2,709 km

Koszty całkowite operacji: 5 964 587,00 zł

Koszty kwalifikowane: 5 756 545,85 zł

Dofinansowanie ze środków PROW:  3 476 683 zł

Inwestycję kończy się zgodnie z zaplanowanym terminem – kwiecień  2024 rok.

Informujemy, że Powiat Kwidzyński w ramach umowy partnerskiej zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania ( 80% udziału własnego gminy ) tj. w kwocie 1747049.00 zł.