Rozpoczęły się prace związane z utwardzeniem terenu przy ulicy Kraszewskiego w Prabutach w zakresie przebudowy ciągów pieszych, drogi wewnętrznej i miejsc postojowych.

Wykonawcą inwestycji jest firma TENOR Budowa Utrzymanie Dróg i Ulic Jerzy Kaca, ul. Wyszyńskiego 5, 14 – 240 Susz. Szacowany koszt zadania to ok. 450 000,00 zł.

Przebudowa podwórka jest inwestycją wspólną realizowaną razem ze Spółdzielnią Mieszkaniowo Lokatorsko – Własnościową w Prabutach, która pokryje połowę kosztów zadania.

Planowany termin zakończenia prac – listopad 2017 r.