W dniu 10 marca w Pomorskim Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wraz ze Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty, podpisali umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Pólko w gminie Prabuty”. Wartość dofinansowania z KOWR wynosi 500 000 złotych.