Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Prabuty wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości rozpoczęły działania w celu wykonania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w Prabutach przy ulicy Sportowej z przeznaczeniem na wynajem w ramach poprawy dostępności mieszkań (teren między stadionem klubu „Pogoń” a szkołą podstawową).

Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w wersji elektronicznej: https://forms.office.com/r/qYvy916WpE

Ankietę można także złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, Biuro Obsługi Ludności (parter budynku).

Druk ankiety dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Łąkowa 22 oraz Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Koszarowa 1.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Prabuty.  Państwa opinie i udzielone w ankiecie informacje będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań.

Zwracamy uwagę, że ankieta NIE jest wnioskiem o wynajem mieszkania. Ma jedynie na celu zebranie wstępnych ważnych informacji, a także zbadanie zainteresowania przystąpienia do Programu realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje na temat projektu budowy mieszkań będzie można uzyskać na spotkaniu w dniu 26 października 2022 r. o godz. 17:00 w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.