W dniu 12.01.2023 r. w klubie seniora OAZA odbyły się warsztaty z kompetencji osobistych, obywatelskich i społecznych. Tematem zajęć był trening zdolności podejmowania rożnych ról społecznych, a także umiejętności układania dobrych relacji z innymi ludźmi. Dziękujemy Pani Psycholog za ciekawe zajęcia.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.