9 listopada odbyły się warsztaty z kompetencji osobistych, obywatelskich i społecznych. Tematem dzisiejszych zajęć było kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej naszych seniorów.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.