Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Centralna Kuźnia Młodych” oraz seniorzy Klubu „Oaza” wzięli udział w integracji międzypokoleniowej. Celem spotkania była wspólna nauka obsługi komputera.

Klub Seniora „OAZA” działa w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.