W dniu 07.10.2022 r. Klub Seniora OAZA udał się na zaproszenie na biesiadę „Pod palmami” która odbyła się w Przezmarku. Dziękujemy dla Gminy Stary Dzierzgoń za zaproszenie i wspaniałą zabawę miłe towarzystwo i wiele atrakcji.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.