Kolejne warsztaty kulinarne w Klubie Seniora OAZA za nami. Wszystko odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze, a wynik końcowy warsztatu bardzo smakowity.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.