W dniu 3 października, w Kolbudach, odbyło się Walne Zgromadzenie członków spółki SIM KZN Pomorze, w skład którego wchodzi gmina Prabuty.

Podczas zebrania Prabuty otrzymały od BGK w ramach Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa 2 643 615,00 zł. Środki te zostaną przekazane SIM KZN Pomorze, dzięki czemu gmina obejmie dodatkowe udziały w spółce.

Jednocześnie przypominamy o możliwości wypełnienia i składania ankiet dot. budowy budynku wielorodzinnego. Ankieta dostępna na: https://forms.office.com/r/qYvy916WpE

Złożenie ankiety nie generuje żadnych zobowiązań ze strony zainteresowanych osób.