We wrześniu nasi Seniorzy postawili na rozbudowę kompetencji osobistych, obywatelskich i społecznych. Dzięki warsztatom, w których tak chętnie uczestniczyli, dowiedzieli się wiele o umiejętnościach tak ważnych dla każdego z nas w życiu codziennym. Nie możemy doczekać się kolejnej odsłony tego spotkania!

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.