W dniu 30.09.2022 r. Klub Seniora OAZA udał się na wycieczkę do Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza – zabytkowego parku w gdańskiej dzielnicy Oliwa, nad Potokiem Oliwskim.

Park Oliwski liczy 11,3 ha powierzchni i wraz z Katedrą Oliwską stanowi zespół zabytkowy znany w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Istniejącego od XII wieku dawne założenie przestrzenne o charakterze dworsko – opackim przekształcono w XX wieku w park miejski. Park Oliwski to ostatni z licznych niegdyś ogrodów miejskich, który przetrwał do naszych czasów i służby jako oaza piękna i ciszy pośrodku miasta. Park Oliwski to wymarzone miejsce na odzyskanie wewnętrznej równowagi, spokoju, wyciszenie się.

Klub Seniora „OAZA” jest realizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.