Na wniosek Zespołu Koordynującego Prabucki Budżet Obywatelski Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwałę Nr XXXI/187/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

Zasadnicze zmiany w Regulaminie PBO:

  1. Przeznaczona pula środków na Prabucki Budżet Obywatelski pozostaje bez zmian – 100.000 zł – natomiast koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 50.000 zł.
  2. Głosowanie odbywa się wyłącznie na jeden projekt z listy proponowanych.
  3. W przypadku głosowania korespondencyjnego przesłać można wyłącznie jedną kartę do głosowania.

Aktualny Regulamin Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.