W imieniu Zarządu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru PLGD na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez PLGD w 2019 roku.

Warsztat odbędzie się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. sala C 1.04,  Górki 3 A, w dniu 12.02.2019 r. (środa) od godz. 09:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 21.01.2019r. za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na adres sekretariat@powislanskalgd.pl lub dostarczyć formularz zgłoszeniowy osobiście do siedziby PLGD, ul. Braterstwa Narodów 46/6, 82-500 Kwidzyn.

Do pobrania:

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy