zalecenia dla producentów żywności

zalecenia dla pracowników inspekcji weterynaryjnej

zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z covid-19 dot. postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi

instrukcja dla pracowników urzędów dotycząca zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem