Zakończono budowę drogi łączącej Rodowo z Górowychami oraz drogi w Obrzynowie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Górowychy – Rodowo oraz drogi gminnej w miejscowości Obrzynowo gmina Prabuty” otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.160.042,17. Wartość całej inwestycji wyniosła: 4.378.991,76 (5% wkładu własnego gminy).

Wykonawcą robót było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o.