Szanowni Państwo

Zwracam się prośbą o pomoc wolontariuszy przy zabezpieczeniu ciągłości i płynności pracy w naszych już teraz trzech punktach (dwa punkty informacyjne w Gdyni i Gdańsku i jeden recepcyjny w Domu Harcerza w Gdańsku). Główną obsadę stanowią oddelegowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze WOT, Policja, jednak potrzeba rąk do pracy ze strony wolontariuszy, ponieważ już są coraz większe ilości zgłaszających się uciekających obywateli Ukrainy i planowana jest 24 godzinna praca tych punktów. Jest dla wolontariuszy przygotowany zestaw niezbędnych wiadomości, które będą w stanie bardzo szybko przyswoić. Bardzo proszę o kontakt na adres mailowy izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl o zgłaszanie wolontariuszy. Nadzór nad danymi osobowymi z zachowaniem RODO prowadzić będzie dyrektor Wydziału Kadr. Wydział Kadr również będzie odpowiedzialny za planowanie pracy wolontariuszy w formie grafika pracy na kolejne dni. Bardzo serdecznie  proszę o pomoc.

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
tel. 30 77 719 (pokój 393)