Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż obywatele Ukrainy mogą uzyskać wsparcie finansowe, którzy mają pod opieką dziecko.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek oraz dziecka (dzieci);
  • adres e-mail osoby wnioskującej o świadczenie;
  • polski numer telefonu /polski operator/;
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Фінансова допомога для громадян України, які мають дитину/ дітей, та (або) дітей, які перебувають під їх опікою

Для того, щоб подати заяву про отримання фінансової допомоги  в установі ZUS необхідна наступна інформація:

  • присвоєний номер PESEL заявника;
  • адреса електронної пошти;
  • реквізити банківського рахунку, відкритого в банківських  установах Республіки Польща;
  • номер мобільного телефону – польського оператора зв’язку.

ULOTKA ZUS dla OBYWATELI UKRAINY