Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich włącza się do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie. W tym celu został uruchomiony specjalny numer konta dla wszystkich, którzy chcą udzielić wsparcia finansowego. Pieniądze zostaną przekazane na pokrycie kosztów zakupu podręczników, zeszytów, pomocy naukowej czy obiadów dla ukraińskich dzieci podejmujących naukę w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.

Nr konta: 41 8319 0003 0001 7473 2000 0010. Tytuł przelewu: „POMAGAMY UKRAINIE”.