Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty – Riesenburg w dniu 11 grudnia 2019 r.  podpisało z Województwem Pomorskim umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wydanie książki „Powiśle. Prabuty – Riesenburg”.

Założeniem opracowania jest  promowanie marki turystycznej Powiśla. Pomysł polega na przetłumaczeniu niemieckiego wydawnictwa  z 1928 roku – monografii Prabut autorstwa Karla Josefa Kaufmanna. Książka zawierać będzie ogólny rys historyczny Powiśla, prezentację głównych zabytków z gmin należących do Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz główne walory turystyczne regionu. Stowarzyszeniu zależy na szerokim kontekście promocji marki Powiśla z zaangażowaniem wielu elementów poznawczych i edukacyjnych.

W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisali Prezes Włodzimierz Wiśniewski i Skarbnik Piotr Pilewski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Prabuty – Reisenburg, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  PROW 2014-2020.