W dniu 21 kwietnia br. przedszkole „Miś Uszatek” w Prabutach przy współudziale Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu było organizatorem VIII Olimpiady „Misia Uszatka”. W olimpiadzie udział wzięły przedszkola z Prabut, Gardei, Kwidzyna i Sadlinek. Zawody odbyły się w prabuckiej hali sportowej i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonej i odpowiednio ucharakteryzowanej publiczności.

Pełna relacja z olimpiady dostępna jest na stronie Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, a poniżej prezentujemy fotomigawkę z zawodów.