CEIDGSzanowni Państwo. W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje, że wszelkie czynności związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej są bezpłatne.