14 października 2016 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbyła się z okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, wyróżniającym się w pracy zawodowej nauczycielom i dyrektorom szkół.

Burmistrz Marek Szulc wręczył nagrody następującym nauczycielom i dyrektorom szkół:

 1. Stanisławowi Gostomczykowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 2. Agnieszce Suwińskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 3. Januszowi Wawrzyniakowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Obrzynowie,
 4. Małgorzacie Dudajek –  dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 5. Grzegorzowi Kasprzakowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 6. Annie Mrozińskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 7. Barbarze Próchnickiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 8. Wioletcie Rogowicz – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 9. Piotrowi Tatarze – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 10. Annie Woch – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 11. Annie Zielińskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
 12. Bożenie Niewulis – dyrektorowi Zespołu Szkół w Rodowie
 13. Grażynie Drozdowskiej – Kot – nauczycielce Zespołu Szkół w Rodowie,
 14. Małgorzacie Longinus – nauczycielce Zespołu Szkół w Rodowie,
 15. Małgorzacie Koniecznej – dyrektorowi Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach,
 16. Ewie Andrzejewskiej – nauczycielce Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach,
 17. Annie Puścion – nauczycielce Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach,
 18. Joannie Stefanowskiej – nauczycielce Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach,
 19. Kazimierzowi Kowalczykowi – dyrektorowi Zespołu Szkół w Trumiejkach,
 20. Janinie Kosin – nauczycielce Zespołu Szkół w Trumiejkach,
 21. Katarzynie Tobiasz – nauczycielce Zespołu Szkół w Trumiejkach.

Podczas uroczystości obecni byli przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach, Pan Piotr Janiewicz, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Prabutach, Pan Grzegorz Kasprzak, dyrektorzy szkół, szefowe zakładowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników oświaty w Mieście i Gminie Prabuty, Panie Elżbieta Widawska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Małgorzata Gunajew z NSZZ ,,Solidarność” oraz Pani Beata Lewandowska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,,Miś Uszatek” w Prabutach.