Informujemy, że w dniu 29.02.2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Wojska Polskiego w Prabutach. Pomoc finansowa udzielona została w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Operacja pn. „Przebudowa obiektów małej architektury polegająca na rozbudowie placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i Wojska Polskiego w Prabutach.

Wysokość dofinansowania wynosi 112 120,00 zł co stanowi 63,63% całej inwestycji.