W dniu 28 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty podpisali umowę na zadanie: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Parkowej i Plac Wolności na skrzyżowanie typu rondo w Prabutach” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FASTBRUK Mariusz Pelcer ze Straszewa gm. Ryjewo. Plan przewiduje rozpoczęcie robót na wiosnę przyszłego roku, zakończenie inwestycji to koniec lipca 2020 r. Koszt inwestycji to około 640 tys. zł. Przypominamy, że przebudowa skrzyżowania na rondo została dofinansowana w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.