Na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawierająca zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz warunki ich stosowania na terenie miasta i gminy Prabuty.

Taryfa dostępna jest do pobrania na stronie http://pewik.pl/art,86,taryfa-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow