Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD.

Więcej informacji na www.powislanskalgd.pl

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 55 261 37 06, e-mail: sekretariat@powislanskalgd.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2022 r. w godz. 14:00 – 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2.