Informujemy, że Miasto i Gmina Prabuty znalazło się na liście projektów dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Chodkiewicza i ulicy Kiepury w Prabutach”.

Kwota dofinansowania to 1 215 000,00 zł.

Miasto i Gmina Prabuty jest na etapie przygotowania dokumentacji do podpisania umowy z Wojewodą Pomorską.