Ruszyły prace archeologiczne w rejonie ulic Prusa i Jagotty. Prace prowadzone są pod nadzorem dr Grażyny Nawrolskiej i są kontynuacją prac prowadzonych w 2018 roku.

Jak widać na załączonych poniżej fotografiach „dokopano” się już do pierwszych fundamentów i pozostałości zabudowań dawnego Riesenburga.

O postępach prac archeologicznych będziemy informować na bieżąco.