Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podpisał umowę na przebudowę ulicy Wiśniowej w Prabutach z wykonawcą, którym jest „Firma TENOR. Budowa, utrzymanie dróg i ulic” z Susza. Koszt przebudowy to około 180 tys. zł, z czego połowa pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie ulicy i chodników z kostki betonowej, przebudowana zostanie część kanalizacji burzowej, wymienione zostaną przyłącza wodociągowe. Planowany termin zakończenia robót to początek grudnia br.