W dniu 8 października b.r. zakończono remont Bramy Kwidzyńskiej. Dawna południowa brama wjazdowa do miasta dzięki pracom konserwatorskim zyskała dawny blask. Prace renowacyjne i konserwatorskie polegały na myciu i fugowaniu ścian elewacji, uzupełnieniu ubytków, wykonaniu nowych tynków wapiennych, wykonaniu w przejściu bramy nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, wykuciu i przemurowaniu cegły gotyckiej w miejscach spękań oraz miejscach najbardziej skorodowanej cegły, wyczyszczeniu cegły, naprawie i renowacji istniejącego dzwonu znajdującego się na elewacji bramy oraz wymianie stolarki okiennej drewnianej. Dzięki renowacji Bramy Kwidzyńskiej zarówno Prabuty jak i obszar PLGD zyskały obiekt historyczny, który wpływa na popularyzację marki turystycznej całego Powiśla. Pozytywnie wpływa na utożsamianie się społeczności z kulturą i architekturą charakterystyczną dla obszaru PLGD. Operacja pn. „Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach” mająca na celu umożliwienie zwiększenia liczby atrakcji turystycznych obszaru PLGD poprzez remont elewacji, renowację dzwonu oraz wymianę stolarki okiennej budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.