W dniu 19 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Marek Szulc wraz ze Skarbnik Miasta i Gminy Elżbietą Wykner podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację operacji „REMONT BUDYNKU BRAMY KWIDZYŃSKIEJ W PRABUTACH”. Wysokość przyznanego dofinansowania to 80 980 zł. Zakres robót obejmuje m.in. mycie i fugowanie ścian elewacji, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych tynków wapiennych, wykonanie w przejściu bramy nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, wykucie i przemurowanie cegły gotyckiej w miejscach spękań oraz miejscach najbardziej skorodowanej cegły, wyczyszczenie cegły, naprawa i renowacja istniejącego dzwonu znajdującego się na elewacji budynku oraz wymiana stolarki okiennej drewnianej nienadającej się obecnie do użytku. Dzięki renowacji Bramy Kwidzyńskiej Prabuty zyskają obiekt historyczny, który wpłynie na popularyzację marki turystycznej Powiśla. Prace nad pozyskaniem dofinansowania, jego realizacją i rozliczeniem prowadzi zespół ds. Promocji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Operacja pn. „Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach” mająca na celu umożliwienie zwiększenia liczby atrakcji turystycznych obszaru PLGD poprzez remont elewacji, renowację dzwonu oraz wymianę stolarki okiennej budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.