Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty.

Szczegóły dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,4072,ogloszenie-o-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-prabuty

Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz wnoszenia uwag.