Szanowni Państwo

W związku z naszymi obserwacjami dotyczącymi eksploatacji przez Państwa kotłów na paliwa stałe, prosimy o zapoznanie się z naszą propozycją, która umożliwi zaoszczędzić Państwa pieniądze a pozostałym mieszkańcom naszej gminy – zdrowie. Prośba ta nie dotyczy tylko mieszkańców lokali komunalnych oraz zarządzanych przez naszą firmę wspólnot mieszkaniowych. Dotyczy ona także pozostałych mieszkańców naszej gminy, którzy eksploatują w swoich domach kotły na paliwa stałe.

W ostatnim okresie bardzo dużo mówi się o przekraczającym normy zapyleniu powietrza i zagrożeniu smogiem. Jedną z przyczyn i niestety główną, jest nieprawidłowa eksploatacja posiadanych kotłów na paliwa stałe przez gospodarstwa domowe. W zdecydowanej większości eksploatowane kotły są kotłami tzw. górnego spalania.

Co to znaczy ?

W dużym skrócie: kocioł górnego spalania jest kotłem w którym wsad musi być rozpalany od góry, a nie od dołu, jak to czyni większość z użytkowników. Użytkownicy kotłów górnego spalania, robią to czasami nieświadomie i przyzwyczajeni do starego nawyku rozpalają w nich od dołu, które jest wysoce nieefektywne. Powoduje to ponadnormatywne zadymienie i co jest z tym związane, zwiększone zużycie opału i niższą sprawność obsługiwanego pieca. Dodatkowo na przewodach kominowych wydziela się smoła, która często powoduje samozapłon sadzy i ryzyko pożarowe.

W celu zapoznania się z szerszym zakresem przedstawionego problemu oraz metodami przeciwdziałania tj. prawidłowej eksploatacji kotłów zasypowych na węgiel, proponujemy zapoznać się zamieszczonymi informacjami na stronie www.czysteogrzewanie.pl Zawarte na tej stronie zapisy, umożliwią Państwu ekonomiczną, bezpieczną i ekologiczną eksploatację pieców w Państwa domach.

Z poważaniem

Zarząd Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach