W dniu 5 września w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu zostały podpisane umowy na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych dla powiatów kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego. Wśród gmin z powiatu kwidzyńskiego, które otrzymały wsparcie na OSP znalazły się Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo i Gmina Kwidzyn. W gminie Prabuty doposażone w specjalistyczne ubrania, buty, hełmy bojowe i pompę szlamową zostaną: OSP Kołodzieje, OSP Trumiejki, OSP Obrzynowo, OSP Sypanica. Łączna kwota wsparcia dla OSP w naszej gminie wynosi 10 180 zł. Podpisane porozumienie jest związane z podjętą przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą przekazującą 500 tys. zł. ochotniczym strażom pożarnym z całego województwa. Łącznie wsparcie otrzymają 173 jednostki z 78 gmin. Uchwała została podjęta 27 maja 2019 r.