W dniu 16 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc, wraz ze Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty, Elżbietą Wykner, podpisali umowę z wykonawcą, Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem  Robót Drogowo – Budowlanych „Strzelbud”, na „Przebudowę ul. Sportowej w Prabutach”.

Roboty rozpoczną się już w przyszłym tygodniu i na początek przeprowadzone zostaną prace związane z instalacją kanalizacji burzowej. W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia drogi na drogę asfaltową, wybudowane będą chodniki po obu stronach jezdni oraz przebudowany parking przy „Orliku”. Przewidywany termin zakończenia robót to koniec października tego roku.

Koszt inwestycji wynosi około 1,5 mln zł. z czego połowa kosztów zostanie pokryta przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok.

Na czas robót ruch ulicą Sportową będzie utrudniony. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.