Informujemy, że w dniu 15.05.2024 roku zakończono prace polegające na rozbudowie placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i ul. Wojska Polskiego w Prabutach. Pomoc finansowa udzielona została w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Operacja pn. „Przebudowa obiektów małej architektury polegająca na rozbudowie placów zabaw przy ul. Kuracyjnej i Wojska Polskiego w Prabutach”. W ramach projektu wykonano m.in. wymianę podłoża, doposażono place zabaw w nowe urządzenia m.in „tyrolkę” i trampoliny.

Wysokość dofinansowania według podpisanej umowy z PROW wynosi 112 120,00 zł co stanowi 63,63% całej inwestycji.