Zadaniem pieszej ścieżki przyrodniczej w Rodowie jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Centrum Artystyczno – Ekologicznego.

W celu ułatwienia korzystania z oferty ścieżki, przebieg trasy oznakowano kolorem zielonym a miejsca dydaktyczne oznakowano numerami, są to:

 • rozpoznawanie gatunków drzew (tablica przy siedzibie Centrum)
 • środowisko i jego składowe
 • formy i metody ochrony przyrody (pomniki przyrody przy kościele parafialnym)
 • krajobraz (rzeźba terenu oraz czynniki ją kształtujące)
 • złożone struktury przyrodnicze (las, łąka, jezioro)
 • hodowla, uprawa i ochrona lasów (plantacja dębowa i bukowy drzewostan nasienny)
 • metody obserwacji flory i fauny oraz rozpoznawanie gatunków (gniazdo myszołowa)
 • dokarmianie zwierzyny leśnej (paśnik)
 • człowiek w środowisku – skutki jego obecności

Aby umożliwić skorzystanie z oferty młodszym przyrodnikom trasę ścieżki opracowano w trzech wariantach:

 • 2180 m (czas przejścia 1 h) – czerwony kolor na mapie
 • 4350 m (czas przejścia 2 h) – niebieski kolor na mapie
 • 5450 m (czas przejścia 3,5 h) – zielony kolor na mapie

Na trasie zainstalowano 6 ławostołów z zadaszeniem, tablicę do rozpoznawania gatunków drzew, paśnik, tablicę informacyjną z przebiegiem ścieżki.

Scieżka RodowoPoczątek i koniec trasy ma miejsce przy siedzibie Centrum Artystyczno – Ekologicznego w Rodowie. Wyruszamy na szlak w kierunku wsi Stążki, w momencie mijania tablicy z nazwą wsi Rodowo, skręcamy w lewo, w polną drogę prowadzącą w stronę lasu. Na brzegu lasu zainstalowano jeden z ławostołów, gdzie możemy chwilę odpocząć przed dalszą wędrówką. Następnie udajemy się prosto, gdzie po ok. 300 metrach skręcamy w lewo i zbliżamy się do brzegu jeziora.

Po przejściu ok. 150 metrów, na początku uprawy dębowej schodzimy z drogi leśnej na ścieżkę prowadzącą wzdłuż brzegu jeziora. Dochodzimy na drugi kraniec jeziora do następnej drogi leśnej a po przejściu nią ok. 150 metrów, przechodzimy z prawej strony dużego rozłożystego dębu w górę do następnej drogi leśnej gdzie skręcamy w lewo (w międzyczasie mijamy gniazdo myszołowa).

Schodzimy drogą leśną w dół i mijając pozostałości starej leśniczówki (miejsce odpoczynku). Przechodzimy na drugą stronę strumienia łączącego jezioro z terenem bagiennym. Następnie po wejściu na wysoką skarpę, idziemy wzdłuż jej brzegu. Dalej udajemy się wzdłuż brzegu bagna i dochodzimy do drogi leśnej gdzie skręcamy w lewo i idziemy się w stronę wyjścia z lasu.

Po jego opuszczeniu idziemy drogą polną w stronę wsi Rodowo, dochodzimy do placu z rzeźbami i instalacjami przestrzennymi. Po skręceniu w lewo dochodzimy do Centrum.

Trasa została poprowadzona w sposób urozmaicony pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Drzewostan imponuje swą różnorodnością, oraz istnieje dobrze rozwinięta sieć hydrologiczna, gdzie bytuje wiele gatunków ptactwa błotnego.

Nie brak tu także pospolitych i objętych ochroną gatunkową roślin i zwierząt (m.in. grzybień biały, grążel żółty, wawrzynek wilczełyko oraz żuraw, czapla siwa, myszołów zwyczajny, dzięcioł duży, sarna, dzik).