Adres:
ul. Obrońców Westerplatte

Zarządca:
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
www.pckis.pl

Dane obiektu:

boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1 x 19,1 m
budynek sanitarno-szatniowy