Opóźnienia w wypłatach dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz kocioł olejowy

Urząd Miasta i Gminy Prabuty realizujący zadania wynikające z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informuję, że z powodu nie otrzymania od Wojewody Pomorskiego kolejnej transzy środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych oraz żadnych środków finansowych na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG oraz kocioł olejowy występują opóźnienia w wypłatach w/w dodatków.

Wypłaty w/w dodatków zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę środków na powyższe cele z budżetu Państwa.

O rozpoczęciu wypłat świadczeń będziemy informować na bieżąco.