Z uwagi na wiele uzasadnionych i nagłych nieobecności kilku członków klubu dnia 28.04.23, Zarząd MKS „Pogoń” Prabuty jest zmuszony zmienić pierwotnie ustalony na dzień 28 kwietnia 2023 r. termin Walnego Zebrania Wyborczego i wyznaczyć nowy termin na dzień 11 maja 2023 r. (czwartek), godz. 17.00, Sala Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach przy ul. Łąkowej 22.
Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o przekazywanie informacji.
Stosownie do brzmienia § 23 Statutu Stowarzyszenia zawiadamiamy jednocześnie, iż w przypadku, gdy w ogłoszonym wyżej terminie Zebrania nie będzie wymaganego kworum 1/2 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwoła Walne Zebranie Wyborcze w drugim terminie wyznaczonym 15 minut później. Podjęcie uchwał w drugim terminie nie będzie wymagało obecności 1/2 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
Oprócz Członków Stowarzyszenia zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Zebraniu wszystkie inne osoby, którym leży na sercu dobro MKS „Pogoń” Prabuty, w szczególności przedstawicieli Władz Miasta i Gminy Prabuty.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Prabuty