Na terenie Miasta i Gminy Prabuty zbiórkę pieniędzy prowadziły dwa sztaby: sztab Prabuty (połączone siły SP2 w Prabutach, SP Obrzynowo i SP Rodowo) oraz sztab Trumiejki (SP Trumiejki).

Łączna kwota uzbierana w naszej gminie to 29 708,66!!!

Prabuty wraz z Obrzynowem i Rodowem – 26 502,26; Trumiejki – 3 206,40.
Tegoroczna suma zebranych pieniędzy jest wyższa niż w roku poprzednim o ponad 6,5 tys. zł.

Dziękujemy za wsparcie, za udział, za wolontariat.